10/07/2023
Protocolo de vixilancia sanitaria específica das persoas con risco de exposición laboral a produtos...
10/07/2023
Difusión e asesoramento ás empresas sobre os criterios e precisións relativas á aplicación da...
07/07/2023
O ISSGA participa en Santander nunha nova reunión para elaborar un manual sobre o recurso preventivo
05/07/2023
O ISSGA participou na reunión do Comité de verificación de empresas saudables
29/06/2023
O ISSGA imparte un curso de investigación de accidentes
27/06/2023
O ISSGA colabora coa Consellería do Medio Rural na impartición dun curso para a formación de...
23/06/2023
O ISSGA participa nunha xornada sobre plans de saúde nas empresas
23/06/2023
A Xunta celebra unha xornada de sensibilización fronte ao ruído nos espazos de traballo
22/06/2023
O ISSGA participa nunha xornada técnica en Vigo organizada pola FLC
Imaxe xornada canceríxenos_scr
16/06/2023
A xunta imparte unha xornada para evitar riscos laborais ante a exposición de axentes nocivos nos...
12/06/2023
Participamos nunha reunión do grupo de traballo da Estratexia Española de Seguridade e Saúde no...
10/06/2023
A Xunta avoga por mellorar as condicións laborais das redeiras para asegurar a remuda xeracional e...