Presentación

O sector da construción caracterízase pola diversidade de actividades que comprende, dende a promoción, construción de obra completa, traballos de albanelería ou pintura, reformas, etc. e pola multiplicidade de axentes implicados, coma administracións públicas, promotores privados, coordinadores en materia de seguridade e saúde, etc. Esta diversidade implica tamén que existe unha gran disparidade de riscos asociados, dende os riscos relacionados coa seguridade, coma as caídas en altura ou ao mesmo nivel, a exposición aos riscos químicos (manipulación de materiais con amianto, inhalación de pó de sílice, fumes de soldaduras…), riscos físicos (exposición a ruídos e vibracións, calor e frío, radiacións…), riscos biolóxicos e riscos psicosociais (derivados das fortes presións para incrementar a produtividade, os cambios na man de obra…). 

Ademais, cómpre recordar outros factores a ter en conta neste sector, coma a complexidade das cadeas de subcontratación, a coordinación de actividades ou a frecuente presencia de persoal autónomo que participa nas obras.

O obxectivo deste portal é facilitar ás empresas, ás persoas con obrigas na materia de prevención de riscos laborais e aos demais interesados o acceso á actividade e publicacións do ISSGA e doutros  organismos colaboradores no ámbito da avaliación e prevención de riscos relativos ás obras de construción. 

Normativa estatal sobre PRL no sector da construción →

Documentación técnica

Traballo e calor
Traballo e calor_tríptico
Cartel traballo e calor
Traballo e calor_Traballos ao aire libre no verán_cartel
Portada informe actuacións e xestión Issga 2022
Informe de actuacións e xestión 2022

Actividades

10/10/2023
Prevención e actuación en relación coa ‘Lipoatrofia semicircular’ dende o punto de vista laboral
On line
25/10/2023
Xestión do retorno ao traballo logo dunha incapacidade temporal de longa duración causada por un tra...
Lugo
07/11/2023
Criterios na utilización dunha plataforma elevadora móbil de persoas
On line

Actualidade

03/10/2023
Xornada técnica "Xestión da idade e PRL"
Centro ISSGA_Pontevedra
03/10/2023
O ISSGA imparte unha xornada sobre xestión da idade e PRL
27/09/2023
IV Congreso Internacional Prevencionar 2023
Madrid
19/09/2023
Webinar_De ‘Millenial’ a ‘Xubillennial’, xestión da diversidade xeracional
On line
19/09/2023
Máis de 100 persoas participan nunha xornada técnica sobre diversidade xeracional do ISSGA
15/09/2023
O ISSGA convoca catro cursos de prevención das enfermidades da voz no ámbito laboral