Presentación

O sector da construción caracterízase pola diversidade de actividades que comprende, dende a promoción, construción de obra completa, traballos de albanelería ou pintura, reformas, etc. e pola multiplicidade de axentes implicados, coma administracións públicas, promotores privados, coordinadores en materia de seguridade e saúde, etc. Esta diversidade implica tamén que existe unha gran disparidade de riscos asociados, dende os riscos relacionados coa seguridade, coma as caídas en altura ou ao mesmo nivel, a exposición aos riscos químicos (manipulación de materiais con amianto, inhalación de pó de sílice, fumes de soldaduras…), riscos físicos (exposición a ruídos e vibracións, calor e frío, radiacións…), riscos biolóxicos e riscos psicosociais (derivados das fortes presións para incrementar a produtividade, os cambios na man de obra…). 

Ademais, cómpre recordar outros factores a ter en conta neste sector, coma a complexidade das cadeas de subcontratación, a coordinación de actividades ou a frecuente presencia de persoal autónomo que participa nas obras.

O obxectivo deste portal é facilitar ás empresas, ás persoas con obrigas na materia de prevención de riscos laborais e aos demais interesados o acceso á actividade e publicacións do ISSGA e doutros  organismos colaboradores no ámbito da avaliación e prevención de riscos relativos ás obras de construción. 

Normativa estatal sobre PRL no sector da construción →

Documentación técnica

Curso de capacitación para o desenvolvemento de funcións de nivel básico en PRL
Informe de actuacións e xestión 2020
Traballo e calor
Traballo e calor_tríptico

Actividades

25/10/2022
WEBINAR_Realidade virtual e PRL
On line
27/10/2022
WEBINAR_Adaptación de postos de traballo
On line
10/11/2022
WEBINAR_Xestión do estrés
On line
23/11/2022
WEBINAR_Habilitades comunicativas e xestión de conflitos
On line

Actualidade

27/09/2022
O ISSGA participa no I Simposio Nacional de Radon Laboral
22/09/2022
A Xunta ofrece formación técnica en prevención de riscos a 175 persoas sobre a modificación de máquinas
22/09/2022
WEBINAR_Teño que modificar unha máquina, que debo facer?
En liña
29/06/2022
Lorenzana destaca a atención prioritaria do traballo técnico da Xunta para a prevención da sinistralidade laboral nos...
09/06/2022
A Xunta defende o benestar das persoas traballadoras ante os novos riscos laborais derivados dos procesos de...
16/03/2022
A Xunta destaca en Previsel a importancia de facer fronte aos riscos laborais emerxentes e presenta dúas iniciativas...