Xornadas técnicas

18/04/2023
Benestar psicoemocional
On line
27/04/2023
Seguridade na instalación e mantemento de paneis solares
Pontevedra
31/05/2023
Promoción da saúde no lugar de traballo. Moverse máis e mellor
A Coruña
16/06/2023
Axentes canceríxenos e sílice cristalina
A Coruña
23/06/2023
Innovación e boas prácticas de sensibilización fronte ao ruído de xeito visual e atractivo
On line
19/09/2023
De ‘Millenial’ a ‘Xubillennial’, xestión da diversidade xeracional
On line
03/10/2023
Xestión da idade e PRL
Pontevedra
10/10/2023
Prevención e actuación en relación coa ‘Lipoatrofia semicircular’ dende o punto de vista laboral
On line
25/10/2023
Xestión do retorno ao traballo logo dunha incapacidade temporal de longa duración causada por un tra...
Lugo
07/11/2023
Criterios na utilización dunha plataforma elevadora móbil de persoas
On line
21/11/2023
Hábitos saudables e enerxía emocional positiva no traballo
On line

Xornadas anteriores