Estudos técnicos

Sinistralidade laboral dos condutores profesionais_Galicia_2014 -2018
Sinistralidade laboral nos servizos de aloxamento e de comidas e bebidas_Galicia_2014 -2018
Análise da mortalidade por accidente de traballo en Galicia. 2005-2017
Análise da mortalidade por accidente de traballo en Galicia. 2005-2017
Sinistralidade laboral en traballadores de 55 e máis anos. Anos 2012-2016
Sinistralidade laboral en traballadores de 55 e máis anos. Anos 2012-2016
Sinistralidade dos condutores profesionais. Anos 2012-2016
Sinistralidade dos condutores profesionais. Anos 2012-2016
Sinistralidade do persoal traballador por conta propia ou autónomo. Anos 2009-2016
Sinistralidade do persoal traballador por conta propia ou autónomo. Anos 2009-2016
Enfermidades profesionais en sectores feminizados ANOS 2009-2014
Enfermidades profesionais en sectores feminizados ANOS 2009-2014
Silicose
Silicose
ESTUDO DA EVOLUCIÓN DA SINESTRALIDADE LABORAL EN GALICIA, ANOS 2004-2013
ESTUDO DA EVOLUCIÓN DA SINESTRALIDADE LABORAL EN GALICIA, ANOS 2004-2013
Síntese da evidencia científica relativa ao risco de sufrir cancro de pulmón pola exposición laboral a sílice cristalina
Síntese da evidencia científica relativa ao risco de sufrir cancro de pulmón pola exposición...
Silvicultura y aserraderos. Evolución sectorial de la siniestralidad en Galicia del año 2010 al 2013
Silvicultura y aserraderos. Evolución sectorial de la siniestralidad en Galicia del año 2010 al 2013
Estudo dos accidentes laborais non traumáticos
Estudo dos accidentes laborais non traumáticos