Publicacións técnicas

Riscos en carpinterías de madeira_Non te cortes
Non caias da escada_Prevención de riscos nas escadas
Limitacións de temperatura en interiores segundo o Real Decreto-lei 14/2022 no tocante a medidas de aforro e eficiencia enerxética e Real decreto 486/1997 polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nos lugares de traballo
Limitacións de temperatura en interiores segundo o Real Decreto-lei 14/2022 no tocante a medidas de...

Material divulgativo

Riscos en carpinterías de madeira_Non te cortes_cartel
Riscos en carpinterías de madeira_Non te cortes_cuadríptico
Non caias da escada_Prevención de riscos nas escadas_Cartel

Material formativo

Curso de capacitación para o desenvolvemento de funcións de nivel básico en PRL
Manual do alumno. Curso de prevención de trastornos musculoesqueléticos para traballadores do...
Boas prácticas en prevención de riscos laborais. Manual de seguridade no laboratorio
Boas prácticas en prevención de riscos laborais. Manual de seguridade no laboratorio

Audiovisuais e APP

O ISSGA dispón da súa propia canle a través da cal pon a disposición de todos os cidadáns a súa produción de videos.
Coa app Alertas ISSGA preséntanse ferramentas para achegarlles ás persoas traballadoras contidos técnicos de calidade dun xeito ameno para que incrementen os seus coñecementos na materia. A app inclúe documentación especializada, tests por actividade (árbores apoiadas, amianto...) e un ranking para competir.

Follas de prevención

Conxugar saúde laboral e saúde pública en tempos de pandemia
Conxugar saúde laboral e saúde pública en tempos de pandemia
Prevención de riscos para o embarazo e lactación no sector agrario
Folla de prevención nº 48 - Prevención de riscos para o embarazo e lactación no sector agrario
Folla de prevención nº 47 - Prevención de riscos laborais na montaxe e desmontaxe de escenarios
Folla de prevención nº 47 - Prevención de riscos laborais na montaxe e desmontaxe de escenarios

Actuación

Portada plan de actuación 2023 ISSGA
Plan de actuación 2023
Plan de actuación 2022
Plan de actuación 2022
Plan de actividades 2021

Memorias de actividade

Portada_informe_actuacións_2021
Informe de actuacións e xestión 2021
Informe de actuacións e xestión 2020
Informe de actuación e xestión 2019