Presentación

En Galicia, aproximadamente 1 de cada 4 persoas ocupadas figura inscrita no Réxime Especial do Traballo Autónomo (RETA), o que fala da súa importancia e do valor achegado por este colectivo á economía galega.

A seguridade e saúde laboral resultan aspectos críticos para mellorar as condicións de traballo das persoas traballadoras autónomas. Por este motivo, neste portal se despregarán todos os contidos relacionados con estas actividades, destacando a publicación de boas prácticas para diferentes sectores nos que predomine o emprego autónomo, e a información sobre o programa de recoñecementos médicos específicos para persoas traballadoras autónomas.

 

Ademais neste portal ponse a disposición de todas as persoas interesadas numerosa información práctica sobre prevención de riscos laborais, co claro obxectivo de fomentar a cultura preventiva e mellorar as condicións de seguridade e saúde nos lugares de traballo.

Normativa estatal sobre PRL no emprego autónomo →

Documentación técnica

Curso de capacitación para o desenvolvemento de funcións de nivel básico en PRL
Informe de actuacións e xestión 2020
Traballo e calor
Traballo e calor_tríptico

Actividades

03/10/2022
ESGOS_Curso de prevención de riscos laborais no manexo da motoserra e rozadoira
Ourense
04/10/2022
WEBINAR_Aplicacións da intelixencia artificial na análise biomecánica
On line
25/10/2022
WEBINAR_Realidade virtual e PRL
On line
27/10/2022
WEBINAR_Adaptación de postos de traballo
On line
10/11/2022
WEBINAR_Xestión do estrés
On line
23/11/2022
WEBINAR_Habilitades comunicativas e xestión de conflitos
On line

Actualidade

03/10/2022
Curso PRL_MANEXO DA MOTOSERRA E ROZADOIRA
Esgos
24/09/2022
Curso PRL_ATENCIÓN DIRECTA A PERSOAS CON DEPENDENCIA E AXUDA NO FOGAR
Malpica
22/09/2022
A Xunta ofrece formación técnica en prevención de riscos a 175 persoas sobre a modificación de máquinas
22/09/2022
WEBINAR_Teño que modificar unha máquina, que debo facer?
En liña
12/09/2022
Lorenzana afirma que a nova estratexia galega de saúde e seguridade laboral dará resposta a riscos que emanen da...
03/09/2022
Curso PRL_ATENCIÓN DIRECTA A PERSOAS CON DEPENDENCIA E AXUDA NO FOGAR
Triacastela