Perfil do contratante

Dende o Perfil do contratante do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia pode obter información sobre os procedementos de contratación deste organismo, así como acceder á información sobre os procedementos de contratación da Xunta de Galicia.

Órgano de contratación: 
Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA)

Enderezo: Edificio SL 35 - Avda. Fernando de Casas Novoa, 35-3º C-D 15707 Santiago de Compostela

Datos de contacto:

  • Teléfono: 981 957 018
  • Correo electrónico: issga.subdireccionpersoal [at] xunta.gal (issga[dot]subdireccionpersoal[at]xunta[dot]gal)

Presentación de ofertas:

https://silex.conselleriadefacenda.es/SLE_Internet/

Procedementos de contratación do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA)

Procedementos de contratación da Xunta de Galicia