Dende o Perfil do contratante do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia pode obter información sobre os procedementos de contratación deste organismo, así como acceder á información sobre os procedementos de contratación da Xunta de Galicia.

Órgano de contratación: 
Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA)

Enderezo: 
Edificio Igape-Issga, 3º andar Complexo administrativo San Lázaro, s/n 15703 Santiago de Compostela

Datos de contacto:

Presentación de ofertas:

https://silex.conselleriadefacenda.es/SLE_Internet/

Procedementos de contratación do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA)

Procedementos de contratación da Xunta de Galicia