Presentación

A industria é un dos sectores de actividade máis importantes en Galicia. No tecido empresarial, destacan polo seu peso a industria da automoción e auxiliares, a importancia económica do sector textil, o crecemento das tecnoloxías da información, a madeira pola súa produtividade, o seu potencial no ámbito da calidade e benestar ou a súa aposta polo desenvolvemento das enerxías alternativas, entre outras.

Novidades coma a Industria 4.0, a nanociencia e a nanotecnoloxía, a tecnoloxía e a realidade virtual e a robótica presentan novos retos que é necesario abordar tamén dende o punto de vista da prevención de riscos laborais, e ter en conta a súa convivencia co tecido industrial máis tradicional e coa artesanía.

Cómpre considerar ademais a industria que ven sendo o sector con maior número de enfermidades profesionais declaradas, e cun alto índice de incidencia no total dos accidentes laborais, é preciso incidir e traballar na prevención de riscos laborais do sector.

O sector servizos caracterízase por ser un dos motores da economía. A cantidade de emprego que xera e o volume económico que implica, xunto coa crecente profesionalización do persoal traballador que a integra, definen o marco que explica que este se considere un sector clave dende o punto de vista da prevención de riscos laborais, xa que afecta a unha grande parte da poboación exposta.

O sector servizos comprende unha ampla variedade de tarefas, coma as ligadas ao transporte, á hostalería e turismo, ao comercio polo miúdo ou en grandes superficies, ao traballo na administración e en oficinas, á docencia ou ás actividades de limpeza, entre outras, o que implica diversidade de riscos e de medidas preventivas que se deben adoptar.

Normativa nacional sobre PRL no sector da industria →

Documentación técnica

Riscos en carpinterías de madeira_Non te cortes
Riscos en carpinterías de madeira_Non te cortes_cuadríptico
Non caias da escada_Prevención de riscos nas escadas_Tríptico

Actividades

31/05/2023
Promoción da saúde no lugar de traballo. Moverse máis e mellor
A Coruña
26/09/2023
Curso de prevención de riscos laborais en ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE. Nivel básico_En liña
On line
03/10/2023
FERROL_Curso de prevención de riscos laborais en tarefas de atención directa a persoas con dependenc...
A Coruña

Actualidade

15/05/2023
Modificacións no Real decreto 486/1997 sobre lugares de traballo: condicións ambientais no traballo ao aire libre
13/05/2023
A Xunta apoiará a XIII edición do Congreso de Prevención de Riscos Laborais en Iberoamérica que se celebrará en xuño en...
13/05/2023
O ISSGA colabora nunha xornada en Santiago sobre a saúde mental no traballo
09/05/2023
As novas formas de traballo. O teletraballo e os seus riscos laborais
Facultade de Ciencias do Traballo_UDC_Campus Ferrol
28/04/2023
Día Mundial da Seguridade e Saúde no Traballo 2023
27/04/2023
O ISSGA ofrece formación sobre novos riscos laborais que afectan aos traballos de instalación e mantemento de paneis...