Material divulgativo

Traballo e calor
Traballo e calor_tríptico
Cartel traballo e calor
Traballo e calor_Traballos ao aire libre no verán_cartel
Prevención de riscos laborais fronte a vespa asiática (Vespa velutina)
Árbores sentadas
Alerta ISSGA_Recomendacións preventivas de actuación ante árbores sentadas
Alerta ISSGA_Recomendacións preventivas de actuación ante árbores apoiadas / enganchadas
Riscos en carpinterías de madeira_Non te cortes_cartel
Riscos en carpinterías de madeira_Non te cortes_cuadríptico
Non caias da escada_Prevención de riscos nas escadas_Cartel
Non caias da escada_Prevención de riscos nas escadas_Tríptico
Tríptico_dispositivos móbiles
Emprego de dispositivos electrónicos portátiles_tríptico
Cartel_dispositivos móbiles
Emprego de dispositivos electrónicos portátiles_cartel
Protexe o traballo do persoal veterinario na túa explotación de gando vacún_cuadríptico
Protexe o traballo do persoal veterinario na túa explotación de gando vacún_cuadríptico