Alerta ISSGA_Recomendacións preventivas de actuación ante árbores sentadas

Documento técnico elaborado polo grupo de traballo de prevención de riscos laborais no sector forestal do ISSGA formado por técnicos do ISSGA, dos servizos de prevención propios das principais empresas madereiras de Galicia e de Confemadera con consellos no ámbito da prevención de riscos laborais para os traballos que se desenvolven ante árbores sentadas.

O obxectivo destas publicacións é dar solución ás necesidades demandadas polo sector dun xeito didáctico e comprensible.

Dispoñibles en galego, castelán e romanés.

Imaxe_árbores sentadas_forestal