Biblioteca

Alerta ISSGA_Recomendacións preventivas de actuación ante árbores apoiadas / enganchadas

Documento técnico elaborado polo grupo de traballo de prevención de riscos laborais no sector forestal do ISSGA formado por técnicos do ISSGA, dos servizos de prevención propios das principais empresas madereiras de Galicia e de Confemadera, con consellos no ámbito da prevención de riscos laborais para os traballos que se desenvolven ante árbores apoiadas enganchadas.

O obxectivo destas publicacións é dar solución ás necesidades demandadas polo sector dun xeito didáctico e comprensible.

Dispoñibles en galego, castelán e romanés.

Imaxe_Alerta Issga_árbores apoiadas