Conxugar saúde laboral e saúde pública en tempos de pandemia

Nesta folla de prevención recóllense aspectos da pandemia e a súa evolución, a necesidade da creación da unidade de referencia COVID-19, os seus obxectivos, funcións e actuacións para terminar cunhas reflexións e mensaxes clave para o futuro da prevención de riscos laborais:

  • A pandemia e a súa evolución
  • Como xorde a unidade de referencia COVID-19 e con que obxectivos?
  • Que actuacións leva a cabo a unidade? 
  • Balance da xestión da pandemia no ámbito laboral
  • Reflexións e mensaxes clave para o futuro da prevención de riscos laborais
  • Bibliografía
  • Normativa aplicable    

Foi elaborada na Unidade de Referencia COVID-19 do ISSGA por: Lucía Ferrón Vidán, Myriam Garabito Cociña,  Mª Nieves Lorenzo Espeso e Mª Encarnación Sousa Rodríguez.

Conxugar saúde laboral e saúde pública en tempos de pandemia