Estudos técnicos

Análise da sinistralidade laboral por accidentes de tráfico
Análise da sinistralidade laboral por accidentes de tráfico
Estudo epidemiolóxico no marisqueo a pé
Informe sobre o programa de protección das traballadoras embarazadas - 2011-2012
Caracterización da exposición a polvo de sílice e a ruído nos postos de traballo do sector da lousa...
Organización preventiva e condicións de traballo en Galicia. 2017
Organización preventiva e condicións de traballo en Galicia. 2017
Condicións de traballo en Galicia
Condicións de traballo en Galicia
A xestión da prevención de riscos laborais nas empresas galegas
A xestión da prevención de riscos laborais nas empresas galegas
Estudo da situación das empresas en parques empresariais
Estudo da situación das empresas en parques empresariais