Observatorio

Sinistralidade laboral nos servizos de aloxamento e de comidas e bebidas_Galicia_2014 -2018

Tal e como se indica no Eixo 2 do Plan de Actividades do Issga 2021 relativo ao Observatorio Galego de Condicións de Traballo, a realización de informes, documentos técnicos e estudos nas distintas disciplinas preventivas da prevención de riscos laborais é unha das actividades do Instituto, a cal é difundida mediante o Observatorio.

Dentro das actuacións indicadas no devandito plan está o estudo da sinistralidade laboral no sector da hostalería que inclúe: os hoteis e establecementos similares, os aloxamentos turísticos e outros aloxamentos de curta estancia e os servizos de comidas e bebidas.

Mediante o presente estudo que está dividido en dous partes: unha dedicada aos servizos de aloxamento e outra aos servizos de comidas e bebidas, preténdese dar cumprimento a esta actuación planificada.