Xornadas técnicas 2018

30/11/2018
Adecuación de equipos de traballo en buques pesqu...
Pontevedra
29/11/2018
Seguridade e cualificación para o manexo de maqui...
A Coruña
28/11/2018
Seguridade e cualificación para o manexo de maqui...
Lugo
23/11/2018
Riscos novos e emerxentes. Nanomateriais, biotecn...
A Coruña
22/11/2018
Riscos novos e emerxentes. Nanomateriais, biotecn...
Ourense
26/10/2018
Bioseguridade
Pontevedra
25/10/2018
Riscos laborais no almacenamento de produtos quím...
Lugo
24/10/2018
Ferramentas para a xestión do risco químico
Ourense
23/10/2018
Exposición laboral a canceríxenos, mutáxenos e re...
A Coruña
09/10/2018
Cumprimento normativo das persoas xurídicas en PR...
Lugo
08/10/2018
Cumprimento normativo das persoas xurídicas en PR...
Ourense
28/09/2018
Liderado en prevención de riscos laborais
Pontevedra

Xornadas anteriores