Publicacións técnicas

7 CHAVES para a prevención da COVID -19 na túa empresa
7 CHAVES para a prevención da COVID -19 na túa empresa
CHAVES para a prevención da COVID-19 na túa empresa
CHAVES para a prevención da COVID-19 na túa empresa
Medidas para minimizar o risco de transmisión do SARS-COV-2 por aerosois
Medidas para minimizar o risco de transmisión do SARS-COV-2 por aerosois
Información para a adquisición de máscaras hixiénicas reutilizables e máscaras autofiltrantes FFP2
Información para a adquisición de máscaras hixiénicas reutilizables e máscaras autofiltrantes FFP2
Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas OFICINAS DE EMPREGO
Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas OFICINAS DE EMPREGO
Guía de recomendacións preventivas de saúde laboral ante o coronavirus
Guía de recomendacións preventivas de saúde laboral ante o coronavirus
Medidas de prevención fronte á covid-19 nos centros de traballo tras o levantamento da situación de...
Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no COMERCIO
Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no COMERCIO
Información sobre o uso da máscara por mor da publicación do Real decreto 286/2022, do 19 de abril, polo que se modifica a obriga do seu uso durante a situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19
Información sobre o uso da máscara por mor da publicación do Real decreto 286/2022, do 19 de abril...
Fichas de investigación - ISSGA - Accidentes laborais no sector da pesca da da acuicultura
Fichas de investigación - ISSGA - Accidentes laborais no sector da pesca da da acuicultura
Fichas de investigación - ISSGA - Enfermidades profesionais no sector da pesca e da acuicultura
Fichas de investigación - ISSGA - Enfermidades profesionais no sector da pesca e da acuicultura
Guía de vixilancia da saúde no sector pesqueiro. Versión completa
Guía de vixilancia da saúde no sector pesqueiro. Versión completa