Prevención de TME e sobreesforzos

Imaxe TME

No ámbito laboral, os trastornos músculo esqueléticos TME son unha das enfermidades máis frecuentes e supoñen un importante problema de saúde, tanto polo custo na calidade de vida das persoas como polo custo económico e social que supón para as organizacións.

Estímase que en Europa uns 40 millóns de traballadores padecen TME causados polo traballo. En Galicia máis dunha terceira parte dos accidentes de traballo en xornada laboral débense a sobreesforzos e ao redor dun 70% das enfermidades profesionais comunicadas son lesións de tipo musculo-esquelético.

O ISSGA consciente desta problemática en relación aos trastornos músculo esqueléticos,  levou a cabo distintas actuacións co obxectivo da mellora na prevención e redución dos factores de risco que poden causar este tipo de lesións.

De seguido, pódese acceder a diversos recursos elaborados polo ISSGA:

 

Campaña Emprego de dispositivos electrónicos portátiles

Emprego de dispositivos electrónicos portátiles

 

Campaña Ola saúde! Contornos laborais saudables

Ola saúde! Contornos laborais saudables

 

Campaña Teletraballa con prevencion

Teletraballa con prevencion

 

Campaña Móvete!

Móvete!

 

Mobilización de persoas con movilidade reducida

Mobilización de persoas con movilidade reducida

 

Folla de prevención nº 46 - Os trastornos musculoesqueléticos de orixe laboral

 

Mapa do Risco Ergonómico de Galicia

 

Cartel: Prevención dos trastornos musculoesquéticos no sector da conserva conservas de atún

Tríptico: Prevención dos trastornos musculoesquéticos no sector da conserva conservas de atún

  

Guía de boas prácticas. Prevención de trastornos musculoesqueléticos nas explotacións de gando vacún

Prevención de trastornos musculoesqueléticos nas explotacións de gando vacún_cartel

Prevención de trastornos musculoesqueléticos nas explotacións de gando vacún_tríptico

 

Os Lembra do Issga: Pesca. Prevención de transtornos musculoesqueléticos

 

Prevención de danos músculo-esqueléticos nas traballadoras do mar

 

Folla de prevención nº 31 - Mobilización de pacientes: avaliación do risco. Método MAPO