Folla de prevención nº 46 - Os trastornos musculoesqueléticos de orixe laboral

Documento no que se definen os TME, se analizan os seus factores de risco e a forma de determinalo.

A súa autora é Mª Jesús Copa Arias, técnica superior de seguridade e saúde laboral do ISSGA.

Folla de prevención nº 46 - Os trastornos musculoesqueléticos de orixe laboral