Prevención fronte aos riscos no sector agroforestal

Publicación sobre a prevención de riscos laborais no sector agroforestal na que se describen o emprego da motoserra e diferentes procedementos de tarefas, os riscos e medidas preventivas así como as medidas de protección axeitadas.

 1. A motoserra
 2. Corta polo pé da árbore coa motoserra
 3. Corte en toradas coa motoserra
 4. Corte de pólas coa motoserra
 5. Poda en altura con medios mecánicos
 6. Roza coa rozadoira
 7. Roza co tractor
 8. Colleita de árbores coa procesadora
 9. Corte e rachado de leña coa fendedora

Os seus autores son:

 • Gema Bértoa Veiga. Técnica superior en prevención de riscos laborais, ISSGA.
 • Martín Barrasa Rioja. Técnico superior en prevención de riscos laborais, USC.
 • Jesús Maciñeiras Abelleira. Técnico superior en prevención de riscos laborais, USC.

O documento preséntase en varios formatos para a súa descarga:

 • Os 9 folletos de xeito individual (formato pdf)
 • A colección completa cos 9 folletos (arquivo zip cos 9 arquivos anteriores)
 • Versión cuadernillo (formato pdf)
Prevención fronte aos riscos no sector agroforestal