As enfermidades profesionais en Galicia no ano 2021

Resumo estatístico das enfermidades profesionais ao longo do ano 2021