As enfermidades profesionais en Galicia no ano 2009

Resumo estatístico das enfermidades profesionais ao longo do ano 2009.