xoves, Decembro 2, 2021

Participamos nunhas xornadas técnicas sobre traballos en cubertas

Participamos nunhas xornadas técnicas sobre traballos en cubertas

Santiago de Compostela, 2 de decembro de 2021. Estes encontros, financiados polo Organismo Paritario para a Prevención na Construción (OPPC) teñen o obxectivo de mellorar a seguridade e saúde dos traballadores e empresas en traballos específicos do sector.

A Fundación Laboral da Construción retoma estas xornadas técnicas sobre prevención de riscos laborais en construción que buscan mellorar as boas prácticas de profesionais e empresas en traballos específicos do sector da construción e con iso a diminución da accidentabilidade laboral.

Segundo a normativa, a partir de 2 metros de altura considérase que as tarefas que estamos a realizar implican un risco para o traballador, e por tanto será necesaria a adopción de medidas de protección colectivas e, no seu caso, o uso de equipos de protección individual. Con todo, en ocasións, mesmo caídas por baixo desa altura poden comportar graves consecuencias desde o punto de vista preventivo.

Pola gravidade das súas consecuencias, a caída de altura e a terceira forma de accidente mortal en xornada de traballo máis frecuente, tras as patoloxías non traumáticas e os accidentes de tráfico. Representa, aproximadamente, un de cada catro accidentes mortais en xornada de traballo.

É unha causa de accidente sobre a que se pode actuar de maneira directa e concreta.

Todos os anos, demasiadas persoas falecen ou sofren lesións graves como consecuencia dunha caída desde unha cuberta ou tellado mentres realizaban traballos tales como reparación de pingueiras, limpeza de canlóns, illamentos, substitución de antenas, etc. Estes accidentes poderíanse evitar se se tomaron as medidas preventivas adecuadas

Pablo García Fernández, técnico de seguridade e saúde laboral do centro ISSGA_Pontevedra participou nas tres edicións desta xornada “Traballos en cubertas. O importante é baixar con vida” que tiveron lugar en Santiago de Compostela, Lugo e Ourense expoñendo á campaña promovida polo Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo (INSST) na que colabora o ISSGA e que ten como obxectivo sensibilizar ás empresas e traballadores autónomos que executan estes traballos, así como aos titulares dos edificios, sobre este risco e facilitar os criterios técnicos que se deben seguir para que estas tarefas realícense con seguridade, para reducir estes accidentes. Ademais,a campaña incide no papel que desempeñan neste tipo de obras as comunidades de veciños, como promotoras dos traballos, e recolle os aspectos preventivos a ter en conta nas diferentes fases do proxecto

Ligazóns de interese

Máis información da campaña