Novas

Venres, Febreiro 09, 2018

O ISSGA está presente nun novo proxecto sobre nanomateriais

Santiago, 9 de febreiro de 2017. A clasificación do traballo con nanomateriais como risco emerxente e a sospeita de que as actividades con nanomateriais poden expoñer ás persoas e ao medio ambiente a novos riscos e ocasionar efectos adversos para a saúde, supuxo que a nivel internacional, como así o recolle a Comunidade Europea, alcáncese o compromiso de proseguir coas investigacións en seguridade e saúde no traballo con nanomateriais e, en base aos devanditos coñecementos, mellorar a súa aplicación técnica e lexislativa.

En España, como noutros países europeos, podería dicirse que a información dispoñible sobre a extensión da exposición a nanomateriais é moi limitada e incompleta e, na práctica, non se dispón de datos fiables sobre as características da exposición laboral aos mesmos.

Esta semana naceu un novo proxecto denominado “Extensión da potencial exposición a nanomateriais en España” cunha primeira reunión na sede do Instituto Nacional de Seguridade, Saúde e Benestar no Traballo en Madrid; este proxecto que se presenta aborda este déficit de coñecemento tomando como base as iniciativas similares levadas a cabo noutros países.

O seu principal obxectivo é coñecer a extensión do uso dos nanomateriais en España así como as medidas preventivas adoptadas nos lugares de traballo en empresas fabricantes, entidades de I+D e empresas usuarias intermedias que incorporan nanomateriais nos seus produtos.

Esta primeira toma de contacto na que participou Lucía Ferrón Vidán, xefe da sección de Hixiene de Campo do ISSGA, serviu para presentar aos participantes, establecer o protocolo do proxecto así como a metodoloxía a empregar e a súa temporalización.