Novas

Venres, Decembro 20, 2019

Novas publicacións do INSST

Publicáronse os seguintes documentos editados polo Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST):

 

A radiación solar e en particular a radiación UV procedente do sol constitúe un factor de risco ao que todos, en maior ou menor medida estamos expostos.

A análise concreta dos resultados nacionais da 6ª Enquisa Europea de Condicións de Vida e de Traballo (EWCS) promovida pola Fundación Europea para a Mellora das Condicións de Vida e Traballo (Eurofound), pon de manifesto que unha parte importante da poboación traballadora (11,3%) realiza a maior parte da súa xornada laboral ao aire libre. Dentro deste colectivo atópanse múltiples postos de traballo, entre eles agricultores, traballadores do mar e da construción, xardineiros ou socorristas.

A exposición prolongada do ollo humano á radiación solar causa respostas patolóxicas ben coñecidas (fotoqueratitis, fotoconjuntivitis, cataratas ou fotorretinitis) ademais de diminuír a comodidade e percepción visual.

Se os riscos laborais derivados da exposición á radiación solar non poden evitarse por outros medios (medidas técnicas ou organizativas) os traballadores deben utilizar lentes de protección fronte á radiación solar. Neste sentido, o obxectivo deste tríptico é ofrecer unhas orientacións prácticas que faciliten a selección e uso das lentes de sol

https://www.insst.es/documents/94886/599872/TrC3%ADptico+Lentes+de+proteccion+radiacion+solar.pdf/aff3fb65-1d0d-49bc-a8c7-ca1ec9dá5806

 

Informe sobre o estado da seguridade e saúde laboral en España. 2017

 

O INSST coa edición do “Informe sobre o Estado da Seguridade e a Saúde no Traballo de 2017” continua a tarefa iniciada en 2007 de recompilar as máis relevantes actividades desenvoltas durante o ano polas Institucións Públicas que integran o Sistema Nacional de Prevención, isto é, a Inspección de Traballo e Seguridade Social, a Fiscalía Especializada, as Comunidades Autónomas, a Fundación para a Prevención de Riscos Laborais, a Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo e o Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo. Así mesmo, detállanse as máis importantes novidades normativas e os avances na regulación a través dos convenios colectivos da materia de seguridade e saúde no traballo.

https://www.insst.es/documents/94886/599872/Informe+SS17+-+A%C3%B1ou+2019.pdf/07fed523-d348-4c55-8269-896d0b138e00