martes, Setembro 19, 2023

Máis de 100 persoas participan nunha xornada técnica sobre diversidade xeracional do ISSGA

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2023. Dentro da programación formativa do ISSGA para o 2023 realizouse esta xornada técnica en formato webinar, realizada en colaboración con Fraternidad-Muprespa e que é a duodécima xornada técnica que organiza o instituto este ano.

O obxectivo final deste webinar foi mostrar diversas medidas para implementar a diversidade xeracional nas organizacións así como dar un enfoque inclusivo a chamada xeración “Jubillennial”, proporcionando ferramentas para encarar unha xubilación en positivo.

Durante esta actividade formativa explicáronse conceptos como os tipos de diversidade, a diversidade xeracional e o edadismo (estereotipos e prexuízos existentes en relación á idade), o envellecemento activo nas empresas saudables, as políticas preventivas para a xestión da idade ou a cara e cruz do síndrome do xubilado, entre outros.

O cambio demográfico, a prolongación da vida laboral e a confluencia de distintas xeracións nun mesmo contorna organizativa, consolidan á idade como unha variable para integrar na xestión preventiva e empresarial. Que os postos de traballo poidan ser desempeñados de maneira axeitada con independencia da idade das persoas contribúe á sustentabilidade do emprego. Para iso, pasouse de poñer o foco unicamente nas persoas de máis idade e nas súas potenciais limitacións (envellecemento da poboación traballadora) á consideración das características de todas as xeracións e á súa interacción (diversidade xeracional).

Incorporar a perspectiva de idade á xestión preventiva (e empresarial) supón considerar como poden impactar as políticas, as prácticas empresariais e as condicións de traballo nas diferentes xeracións e expor accións e medidas de intervención diferenciadas e/ou flexibles para atender ás distintas necesidades no seu caso.

A política de seguridade e saúde sitúase como eixo vertebral da xestión da idade e a diversidade xeracional nas empresas a través da súa integración en todas as áreas de actividade e a todos os niveis xerárquicos, partindo do compromiso e impulso da dirección.

Esta natureza transversal tradúcese igualmente en que incumbe a todas as contornas organizativas con independencia do sector, a actividade, o tamaño empresarial, a variedade dos riscos etc., e en que afecta a todas as persoas traballadoras con maior ou menor intensidade ao longo da súa traxectoria profesional completa.

Dado que o índice de lonxevidade non para de crecer, é importante coñecer e establecer políticas de envellecemento activo nas empresas, preventivas e de xestión da idade, para coidar ao 55% de traballadores entre 55 e 75 anos, que poden continuar sendo produtivos ou necesarios dependendo do sector e actividade.

Non debemos perder o coñecemento e sabedoría acumulados durante a vida laboral dos profesionais e si apostar polo enriquecemento da diversidade xeracional.