mércores, Outubro 26, 2022

Hoxe tivo lugar a última sesión dun curso de formación sobre riscos psisosociais

Santiago, 26 de outubro de 2022. Hoxe finalizou o curso “Aplicación práctica de métodos de avaliación de riscos psicosociais cuantitativos”, realizado na modalidade de telepresenza, que organizou o ISSGA dentro da proposta de formación interna incluída no seu Plan de actiuación e que forma parte da programación formativa da EGAP.

Esta formación foi impartida por técnicos do Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo (INSST) do Ministerio de Traballo e Economía Social e do Instituto Social de Traballo, Ambiente e Saúde (ISTAS).

Formación interna

Debido aos numerosos avances no eido da PRL e ao dinamismo da materia, considérase preciso manter actualizada unha oferta formativa para o persoal do Instituto que inclúa cursos e accións sobre temas relacionados coa seguridade e saúde laboral, co fin de actualizar e afondar os seus coñecementos ou con temas preventivos novos e de actualidade sobre PRL.

A proposta de formación interna do Instituto vai ligada ás actuacións que se desenvolven nas distintas áreas preventivas, cun carácter interdisciplinar e tendo en conta as demandas do persoal técnico.

Deste xeito permítenos reforzar a nosa labor fundamental de investigación, asesoramento e asistencia técnica ás organizacións sindicais e empresariais e aos demais axentes económicos para un mellor cumprimento da normativa en prevención de riscos laborais.

Xustificación

Os riscos psicosociais prexudican a saúde dos traballadores, causan tensións e, a longo prazo, poden producir enfermidades cardiovasculares, respiratorias e doutros tipos. Unha avaliación psicosocial permitirá analizar estes riscos para previr e corrixir as deficiencias de organización laboral, mellorando as condicións de traballo.

Obxectivos do curso

  • Analizar os elementos do proceso dunha avaliación psicosocial.
  • Dar a coñecer instrumentos xerais e específicos de avaliación de factores de risco, así como das consecuencias asociadas á exposición.

Contido

Durante o curso se analizaron os factores e riscos psicosociais, se orientou sobre o proceso de xestión psicosocial e as orientacións para a avaliación psicosocial, tratouse a xestión dos datos en psicosocioloxía e se afondou dun xeito práctico e a través do estudo de casos na metodoloxía de avaliación psicosocial: método para a avaliación e xestión de factores psicosociais en pequenas empresas do INSST, FPSICO e CoPsQ-istas-21.