mércores, Novembro 18, 2020

Guía de recomendacións preventivas de saúde laboral ante o coronavirus

Data de actualización: 17 de novembro de 2020.

Documento en formato guía no que se recollen as seguintes recomendacións preventivas de saúde laboral ante o coronavirus:

 • Información básica sobre a Covid-19
 • Medidas previas ao inicio da actividade
 • Medidas nos desprazamentos ao traballo
 • Medidas para garantir a distancia de seguridade
 • Medidas organizativas
 • Medidas de hixiene e limpeza
 • Técnica do lavado de mans con auga e xabón
 • Técnica de hixiene das mans con preparacións alcohólicas
 • Uso de máscaras e equipos de protección individual
 • Xestión de residuos
 • Colocación correcta da máscara hixiénica ou cirúrxica
 • Xeito correcto de poñer e retirar as luvas
 • Outra información de interese