10/11/2022

WEBINAR_Xestión do estrés

  • Data: 10/11/2022 a 10/11/2022
  • Inscrición: 27/05/2022 a 10/11/2022
  • Duración: 2 horas
  • Lugar de celebración: WEBINAR

Nos últimos anos as estatísticas viñeron reflectindo a crecente importancia do estrés e as súas consecuencias no ámbito laboral ata chegar a ser actualmente a segunda causa de perda de saúde entre os traballadores en toda Europa.

Recoñecer os primeiros síntomas de estrés e identificar as súas causas, así como saber aplicar as estratexias de afrontamento máis adecuadas, pode axudar ao persoal traballador para xestionar correctamente as situacións de estrés no traballo e previr así os seus posibles efectos na saúde.

Este webinar, realizado en colaboración con MC MUTUAL, ten como obxectivos:

  • Definir o estrés e aprender a recoñecer os seus síntomas
  • Coñecer cales son as causas específicas da tensión no traballo
  • Coñecer estratexias organizativas e individuais e recursos para facer fronte á tensión no traballo

 

Máis información e inscricións:

https://issgaeventos.com/xestion-do-estres/

 

10.30 PRESENTACIÓN

Mª Jesús Copa Arias. Xefa da Sección de Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada do ISSGA

10.35 APERTURA

Elena Mancha Montero de Espinosa. Directora xeral de Relacións Laborais da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

10.40 QUE É O ESTRÉS? QUE CAUSA ESTRÉS NO TRABALLO?

ESTRATEXIAS ORGANIZATIVAS PARA PREVIR O ESTRÉS NO PERSOAL TRABALLADOR

ESTRATEXIAS DE AFRONTAMENTO INDIVIDUAL: TÉCNICAS COGNITIVAS E DE RELAXACIÓN, AUTOORGANIZACIÓN E OUTRAS

Francesc Martí. Licenciado en psicoloxía. Técnico superior de prevención de riscos laborais e especialista en psicosocioloxía aplicada, da División dos Servizos de Prevención de MC MUTUAL

12.15 COLOQUIO E PECHE

Adela Quinzá-Torroja García. Xerente do ISSGA

DOCUMENTACIÓN.

Documentación