28/04/2022

WEBINAR_Saúde e teletraballo

  • Data: 28/04/2022 a 28/04/2022
  • Inscrición: 28/03/2022 a 28/04/2022
  • Duración: 3 horas
  • Lugar de celebración: WEBINAR

Webinar realizado en colaboración con Asepeyo. O traballo a distancia leva consigo importantes beneficios como a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, a redución e aforro de custos, o aumento da produtividade e racionalización de horarios, a atracción e retención do talento ou a redución do absentismo.

Con todo, tamén pode afectarlle á saúde musculoesquelética ou mental debido aos longos períodos de traballo con pantallas de visualización, o illamento, unha maior inactividade física, os límites difusos entre traballo remunerado e vida privada ou o estrés.

O establecemento do traballo a distancia propiciou a necesidade de improvisar en moitos fogares esta modalidade sen os recursos, organización e soporte idóneos, polo que a xestión da prevención de riscos laborais debe axustarse a esta situación e toma especial importancia a necesidade de promover as boas prácticas preventivas nesta situación.

Ademais, implantar un protocolo de teletraballo pode ser unha ferramenta eficaz para a xestión da maternidade e/ou para unha adaptación ao posto de traballo coa reincorporación laboral logo dunha baixa prolongada por motivos de saúde.

10.15 PRESENTACIÓN

Alberto Conde Bóveda. Xefe do Servizo Técnico e de Planificación do ISSGA

10.20 APERTURA

Elena Mancha Montero de Espinosa. Directora xeral de Relacións Laborais da Consellería de Emprego e Igualdade

10.25 CAMPAÑA ISSGA_TELETRABALLA CON PREVENCIÓN

Mª Jesús Copa Arias. Xefa da Sección de Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada do ISSGA

10.45 REPERCUSIÓN DENDE A PRL QUE DERIVAN DO TELETRABALLO

Jordi Serra Pallisa. Técnico da Dirección de Prevención de Asepeyo

11.20 PROTOCOLO DE IMPLANTACIÓN DO TRABALLO A DISTANCIA

Miguel Couto Alonso. Asesor Técnico de absentismo e sinistralidade de Asepeyo

12.20 HÁBITOS SAUDABLES PARA AFRONTAR O TELETRABALLO

Carlos Juan García Fernández. Médico da Dirección de Asistencia Sanitaria de Asepeyo

12.45 PECHE

José María Bustamante Dehesa. Coordinador Territorial Norte Prevención Asepeyo

Alberto Conde Bóveda. Xefe do Servizo Técnico e de Planificación do ISSGA