23/11/2022

WEBINAR_Habilidades comunicativas e xestión de conflitos

  • Data: 23/11/2022 a 23/11/2022
  • Inscrición: 23/05/2022 a 23/11/2022
  • Duración: 2 horas
  • Lugar de celebración: WEBINAR

Os conflitos son frecuentes entre as persoas que comparten tempo e espazo. As causas e, en gran parte, a formas de resolvelos, marcan a diferenza dos resultados. Durante esta xornada técnica, na que contamos coa participación de Fremap, veremos algúns exemplos cotiáns e frecuentes, así como a forma de afrontalos con maiores garantías de éxito.

Hai habilidades comunicativas innatas, pero moitas das que se requiren no ambiente laboral pódense aprender, practicar e perfeccionar. Desenvolvelas axudaranos a mellorar as interaccións, o valor como profesionais, o clima laboral e a produtividade empresarial.

Máis información e inscricións:

https://issgaeventos.com/habilidades-comunicativas-e-xestion-de-conflitos/

 

 

10.30 PRESENTACIÓN

Alberto Conde Bóveda. Xefe do Servizo Técnico e de Planificación do ISSGA

10.35 APERTURA

Elena Mancha Montero de Espinosa. Directora xeral de Relacións Laborais da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

Fernando Rodríguez Correa. Director de Fremap en Vigo

10.40 EMOCIÓNS E COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN VERBAL E NON VERBAL. BARREIRAS NA COMUNICACIÓN

O CONFLITO. HABILIDADES NO MANEXO DE SITUACIÓNS CONFLITIVAS

ESTILOS COMUNICACIONAIS: ASERTIVIDADE

Raquel Salvador Díaz de Herrera. Técnico de prevención de riscos laborais. FREMAP

11.45 COLOQUIO E PECHE

Alberto Conde Bóveda. Xefe do Servizo Técnico e de Planificación do ISSGA

DOCUMENTACIÓN.