Cursos de PRL presenciais A Coruña

05/07/2022 a 07/07/2022
ORTIGUEIRA_Curso de prevención de riscos laborais no manexo da motoserra e rozadoira.
A Coruña
24/09/2022 a 15/10/2022
MALPICA_Curso de prevención de riscos laborais para persoal traballador de atención directa a persoa...
A Coruña