Ven, 11/01/2019

Galardóns Europeos ás Boas Prácticas da campaña «Traballos saudables»

Galardóns Europeos ás Boas Prácticas da campaña «Traballos saudables»

Os Galardóns Europeos ás Boas Prácticas constitúen un dos principais alicerces das campañas que, cada dous anos, a Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo impulsa ao longo de Europa como recoñecemento ás organizacións que levan a cabo acciones sobresalientes e innovadoras en materia de seguridade e saúde no traballo.

En España, esta convocatoria é difundida especialmente pola Rede Española de Seguridade e Saúde no Traballo facendo posible que o certame poida chegar a todos os recunchos do noso territorio nacional.

O INSHT, como Centro de Referencia da Axencia, xestiona esta convocatoria e canaliza as solicitudes de participación, coordinando o proceso de selección das mellores candidaturas e implicándose directamente na difusión dos exemplos destacados a escala nacional.

A Axencia Europea avalía os exemplos recibidos de cada Estado membro e selecciona os mellores.

“A UE galardoará empresas con boas prácticas na xestión da prevención fronte a substancias perigosas"

A Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo, a través dos seus centros de referencia, busca exemplos de boas prácticas de empresas que desenvolvesen medidas preventivas para previr a exposición dos traballadores fronte a substancias perigosas.

Coa Campaña europea 2018-2019 “Traballos saudables: alerta fronte a substancias perigosas” ábrese unha nova edición da convocatoria de Galardóns Europeos ás Boas Prácticas cuxo prazo se estende ata o 11 de xaneiro de 2019.

Participar nos Galardóns Europeos ás Boas Prácticas da campaña «Traballos saudables» é unha forma excelente de implicarse na campaña. O concurso constituirá ademais unha importante fonte de motivación para traballar na mellora da seguridade e a saúde no lugar de traballo.

Os premios recoñecen solucións excepcionais e innovadoras aos problemas relacionados co tema da campaña. Os gañadores daranse a coñecer na Cerimonia de entrega dos Galardóns Europeos ás Boas Prácticas da campaña «Traballos saudables» que se celebrará en 2019. Esta cerimonia é unha oportunidade para promover a xestión das substancias perigosas no lugar de traballo, compartir boas prácticas e celebrar os logros de todos os que participaron.