Riscos en carpinterías de madeira_Non te cortes_cuadríptico

Nas carpinterías de madeira os accidentes máis frecuentes son debidos a cortes e atrapamentos na utilización de maquinaria; por iso este cuadríptico que forma parte da campaña, elaborada no seo do grupo de traballo de sinistralidade do Consello Galego de Seguridade e Saúde Laboral, céntrase fundamentalmente neles e nas máquinas de uso máis común nesta actividade.

Tamén se describen, de xeito máis resumido, outros riscos presentes nas carpinterías.