Relatorios da xornada técnica “Risco químico asociado ao traballo en piscinas cubertas de uso público" no Centro Issga da Coruña

3 de marzo de 2017 tivo lugar no Centro Issga da Coruña a xornada técnica “Risco químico asociado ao traballo en piscinas cubertas de uso público".

A documentación dispoñible para a súa descarga foi cedida por:

  • Marco legal e normativo da prevención de riscos laborais

José Rega Piñeiro. Xefe do Centro ISSGA da Coruña

  • Conceptos de hixiene industrial. Axentes químicos. Etiqueta e ficha de datos de seguridade

Ramón García Mateo. Técnico de Seguridade e Saúde Laboral do Centro ISSGA da Coruña

  • Condicións termohigrométricas e calidade de aire ambiental

Eugenio Suárez Pais e Javier Gómez Álvarez. Técnicos de Seguridade e Saúde Laboral do Centro ISSGA da Coruña

  • Vixilancia da saúde

Antonio Fernández Vázquez. Técnico de Medicina Laboral do Centro ISSGA da Coruña