Relatorios da xornada técnica “Prevención de riscos laborais e xénero“ no Centro Issga de Lugo

27 de abril de 2017 tivo lugar no Centro Issga de Lugo a xornada técnica “Prevención de riscos laborais e xénero".

A documentación dispoñible para a súa descarga foi cedida por:

  • A perspectiva de xénero na prevención dos riscos laborais. Actuacións do ISSGA

Myriam Garabito Cociña. Xefa de Sección de Recoñecementos e Análises do Centro Issga de Lugo e vogal da Comisión de Igualdade

  • Os plans de igualdade. O papel da Xunta na promoción e orientación dos plans de igualdade

Mª Elisa Fernández Pampillón. Xefa do Servizo de Igualdade da Consellería de Economía, Emprego e Industria e vogal da Comisión de Igualdade.

  • Experiencias prácticas no deseño, implantación, seguimento e avaliación dun plan de igualdade na empresa

Ana Piñeiro Neira. Directora de RRHH de GRUPO INGAPAN