Relatorios da xornada técnica "Obras de construción sen proxecto e de emerxencia" nos Centros Issga de Ourense, Lugo e A Coruña

28, 29 e 30 de setembro de 2016 tivo lugar nos Centros Issga de Ourense, Lugo e A Coruña a xornada técnica "Obras de construción sen proxecto e de emerxencia”.

A documentación dispoñible para a súa descarga foi cedida por:

  • Obras de construción sen proxecto e de emerxencia. Coordinación de actividades empresariais

Pablo Orofino Vega. Subdirector Técnico do  Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo (INSHT)

  • Seguridade e saúde laboral en obras de edificación sen proxecto

Antonio Carballo Couñago. Representante do Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos

  • Prevención de riscos laborais en obras públicas sen proxecto e de emerxencia

Jose Manuel Gallego Martín. Coordinador de Prevención da Unidade Territorial 1: Galicia-Asturias-Cantabria do Grupo Tragsa

  • Obras realizadas nas comunidades de propietarios. Particularidades e obrigas

Juan Carlos Vázquez Liz. Técnico SPM da Asociación Provincial de Empresarios da Construción de Lugo (APEC)