Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas OFICINAS DE EMPREGO

Cartel, flyer e guía con recomendacións de prevención e saúde laboral aplicables ás oficinas de emprego baseadas nas indicacións das autoridades sanitarias a día de hoxe. As solucións a implantar en cada oficina deberán analizarse individualmente para adaptalas á súa casuística e revisarse en función das medidas que vaian actualizando as autoridades sanitarias.

Data de actualización: 29 de outubro de 2021

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas OFICINAS DE EMPREGO