Guía de vixilancia da saúde no sector pesqueiro. Versión completa

A finalidade desta edición completa da Guía de Vixilancia da Saúde no sector pesqueiro, é reunir os contidos das tres Guías anteriores nun único texto, incluíndo xunto con elas a avaliación de riscos do posto de mariñeiro nun barco de cerco de baixura e a proposta de vixilancia específica da saúde das persoas que ocupan ese posto de traballo, sendo o desexo ao facer entrega desta última Guía, como foi desde o seu inicio, ser unha ferramenta útil dentro do campo da prevención de riscos laborais.

Ligazón de interese:

Guía de vixilancia da saúde no sector pesqueiro. Versión completa