Biblioteca

Guía de boas prácticas_Prevención de riscos laborais durante o embarazo e a lactación no sector agrario

Nesta guía, ademais de analizar as perspectivas do sector, se describen as características da muller en situación de embarazo, posparto e lactación indicando una serie de boas prácticas para evitar os riscos derivados delas; tamén se expoñen os efectos sobre a saúde no embarazo e a lactación e se destacan 12 consellos útiles directamente vencellados á realización das súas tarefas habituais así como aspectos xerais que deben ter en conta.

As autoras desta publicación son as técnicas de segurdiade e saúde laboral do ISSGA Mª Paz Eyre Vázquez, Myriam Garabito Cociña e María García Díaz coa colaboración técnica de Gema Bértoa Veiga.

Guía de boas prácticas_Prevención de riscos laborais durante o embarazo e a lactación no sector agrario

Documentación

Etiquetas: