Folla de prevención nº 43 - Prevención de riscos nos postos de traballo de carnicerías e charcuterías (I)

Esta folla de prevención é a primeira das dúas publicacións centradas nos riscos laborais nos postos de traballo de carnicerías e charcuterías.

Neste documento preséntase os principais riscos e medidas preventivas que deben adoptarse por parte dos traballadores e traballadoras.

Entre outras, danse pautas en referencia aos equipos de traballo e máquinas e utensilios de corte, recordando que non deben manipularse os dispositivos de seguridade das máquinas, que os coitelos deben estar ben afiados e ter un deseño adecuado a cada operación, e que hai que empregar as luvas de malla para cortar, entre outras medidas preventivas. A publicación fai tamén fincapé nas medidas que deben adoptarse no acceso ás cámaras frigoríficas.

 A autora é María García Díaz Técnica superior en Prevención de Riscos Laborais do Issga e enfermeira especialista en Enfermaría do Traballo.

Folla de prevención nº 43 - Prevención de riscos nos postos de traballo de carnicerías e charcuterías (I)