Folla de prevención nº 19 - Abril 2010 - Riscos eléctricos no sector naval (II)

É a segunda e derradeira folla de prevención adicada aos riscos eléctricos no sector naval e céntrase nas medidas preventivas e correctoras.

Os seus autores son:

  • Víctor Eiroa Bermúdez
  • Dolores Gómez Nistal
  • Roberto Martínez Vidal
  • Cristóbal Martínez Villaverde

Todos eles técnicos superiores de PRL de SPM ASIME.

Folla de prevención nº 19 - Abril 2010 - Riscos eléctricos no sector naval (II)