Folla de Prevención nº 1 - Outubro 2008 - O amianto é mortal (I)

Este número co título "O amianto é mortal (I)" facilita información básica sobre o amianto e cales son os trámites administrativos que hai que cumprir para realizar traballos nos que está presente o amianto.

A súa autora é Lucía Ferrón Vidán, doutora en Bioloxía e Técnica superior de Prevención de Riscos Laborais do ISSGA.

Documentación