Fichas de investigación - ISSGA - Enfermidades profesionais no sector da pesca e da acuicultura

Para a elaboración destes documentos selecciónanse aquelas enfermidades profesionais máis representativas pola súa frecuencia e, a partir das investigacións que realiza o persoal técnico do  Issga, sintetízase a información máis relevante en catro epígrafes: unha descrición da actividade,  da enfermidade profesional, das causas e das medidas correctoras e preventivas que se deben  adoptar para evitar estes danos, fundamentalmente TME (trastornos musculoesqueléticos). Os textos orixinais son adaptados co obxecto de cumprir a súa finalidade didáctica.

Fichas de investigación - ISSGA - Enfermidades profesionais no sector da pesca e da acuicultura