venres, Marzo 17, 2023

Límites de exposición profesional para axentes químicos 2023

O documento dos Límites de Exposición Profesional para Axentes Químicos en España, recolle os valores adoptados polo Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo para o ano 2023 e que foron aprobados, con data 15 de febreiro, pola Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo (CNSST).

É o resultado do labor realizado polo grupo de traballo de Valores Límites da CNSST no que participa o ISSGA, representado por José Rega Piñeiro, xefe centro ISSGA da Coruña.

Máis información:

https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/limites-de-exposicion-profesional-para-agentes-quimicos-2023

Documentos