22/09/2022

WEBINAR_Teño que modificar unha máquina, que debo facer?

  • Data: 22/09/2022 a 22/09/2022
  • Inscrición: 27/05/2022 a 22/09/2022
  • Duración: 2 horas
  • Lugar de celebración: WEBINAR

Nesta xornada, realizada en colaboración con FREMAP,  trataremos, entre outras cuestións, conceptos como a modificación substancial das maquinas e as responsabilidades que isto pode conlevar, dando resposta a moitas dúbidas que poidan xurdir ao acometer un proxecto deste tipo e evitando que se acometan modificacións sobre as máquinas sen ter en conta os criterios necesarios para garantir que a máquina, tras a modificación, ofreza uns niveis de seguridade adecuados para o seu uso de acordo aos requisitos que lle sexan de aplicación.

Máis información:

https://issgaeventos.com/teno-que-modificar-unha-maquina-que-debo-facer/

 

10.30 PRESENTACIÓN

Alberto Conde Bóveda. Xefe do Servizo Técnico e de Planificación do ISSGA

10.35 APERTURA

Elena Mancha Montero de Espinosa. Directora xeral de Relacións Laborais da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

10.40 INTRODUCIÓN

OBRIGAS DO EMPRESARIO

REQUISITOS LEGAIS DE COMERCIALIZACIÓN E POSTA EN SERVIZO

CONCEPTO DE MODIFICACIÓN SUBSTANCIAL. EXEMPLOS

POSIBLES CONSECUENCIAS

COMO REALIZAR UNHA MODIFICACIÓN SEN PERDER A SEGURIDADE OFRECIDA POLA MÁQUINA

Christie Cacho-Sousa Novoa. Consultora Nacional de Prevención. FREMAP

11.45 COLOQUIO E PECHE

Alberto Conde Bóveda. Xefe do Servizo Técnico e de Planificación do ISSGA