05/05/2022

WEBINAR_Prevención do consumo de alcol e drogas nas organizacións

  • Data: 05/05/2022 a 05/05/2022
  • Inscrición: 05/04/2022 a 05/05/2022
  • Duración: 2 horas
  • Lugar de celebración: WEBINAR

Na sociedade española o consumo de alcol forma parte da nosa cultura e está presente en moitos momentos da nosa vida social. Estes consumos, así como o doutras drogas, teñen repercusións negativas a nivel persoal, social e por suposto laboral. É necesario que desde a empresa dispóñase dun marco de actuación para poder contextualizar as diferentes actuacións a levar a cabo en relación ao consumo de substancias psicoactivas. É importante implantar programas que preveñan os seus consumos, redúzanos e mesmo axuden ás persoas traballadoras con problemas de consumo, porque conleva múltiples beneficios tanto para elas como para as empresas.

Este webinar, realizado en colaboración con Mc-Mutual, ten como principais obxectivos:

  • Tomar conciencia da importancia que ten o consumo de alcol e outras drogas na nosa sociedade e as súas repercusións a nivel persoal, social e laboral.
  • Coñecer como xestionar desde a empresa todos aqueles aspectos relacionados co consumo de alcol e drogas para poder garantir a seguridade nos postos de traballo.
  • Mostrar os beneficios que conleva implantar programas para previr estes consumos.
  • Coñecer como levalos a cabo, que intervencións desenvolver e os recursos dispoñibles.

10.30 PRESENTACIÓN

Alberto Conde Bóveda. Xefe do Servizo Técnico e de Planificación do ISSGA

10.35 APERTURA

Elena Mancha Montero de Espinosa. Directora xeral de Relacións Laborais da Consellería de Emprego e Igualdade

10.40 CONSUMO DE ALCOL E DROGAS. REPERCUSIÓNS ASOCIADAS AO SEU CONSUMO

MARCO DE ACTUACIÓN E POLÍTICA DE ALCOL E DROGAS

PREVENCIÓN NO ÁMBITO LABORAL

Sonia Alonso Mediavilla. Enfermeira especialista en enfermaría do traballo. Técnica superior en prevención de riscos laborais. División de Servizos de Prevención de MC MUTUAL

12.30 COLOQUIO E PECHE

Adela Quinzá-Torroja García. Xerente do ISSGA