04/10/2022

WEBINAR_Aplicacións da intelixencia artificial na análise biomecánica

  • Data: 04/10/2022 a 04/10/2022
  • Inscrición: 27/05/2022 a 04/10/2022
  • Duración: 1 horas
  • Lugar de celebración: WEBINAR

Nesta xornada técnica en formato webinar, realizada en colaboración co Instituto de Biomecánica (IBV), buscamos xerar ferramentas para mellorar os procesos de deseño de produtos e servizos baseados na interacción coa persoa, combinando o modelado biomecánico e a intelixencia artificial para converter a caracterización biomecánica nun proceso máis eficiente e áxil.

A súa aplicación será de gran utilidade na avaliación e deseño de postos de traballo, desde o punto de vista da ergonomía, e na mellora da calidade asistencial e a xestión de recursos no ámbito sociosanitario e clínico naqueles procesos nos que a valoración funcional é clave.

Máis información e inscricións:

https://issgaeventos.com/aplicacions-da-intelixencia-artificial-na-analise-biomecanica/

10.30 PRESENTACIÓN

Mª Jesús Copa Arias. Xefa da Sección de Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada do ISSGA

10.35 APERTURA

Representante do ISSGA / Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

10.40 PRESENTACIÓN IBV

ACTIVIDADES E PROXECTOS DE SAÚDE LABORAL

DESENVOLVEMENTO E APLICACIÓN DA INTELIXENCIA ARTIFICIAL NA ANÁLISE DE POSTURAS FORZADAS

EXEMPLOS

Luis Ruiz Olmos. Xestor de recursos tecnolóxicos. IBV

Cristina García Bermell. Xestión Comercial e Mercadotecnia. IBV

11.40 PECHE

Mª Jesús Copa Arias. Xefa da Sección de Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada do ISSGA

DOCUMENTACIÓN.

Documentación