Formación

25/04/2024

Presentación campaña Issga “Paneis solares en cubertas: recomendacións preventivas contra caída de altura”

Imaxe XT Paneis solares

Xornada técnica realizada con motivo do Día Mundial da Seguridade e Saúde no Traballo na que se presentará a campaña Alerta_Issga "Paneis solares: recomendacións preventivas contra caídas de altura" e se incidirá na importancia da integración da prevención de riscos laborais no deseño de paneis solares en cubertas de cara á súa instalación, mantemento e reparación.

 

 

11.45 APERTURA

Adela Quinzá-Torroja García. Xerente do Issga

11.50 CAMPAÑA ALERTA ISSGA. PANEIS SOLARES EN CUBERTA: RECOMENDACIÓNS PREVENTIVAS CONTRA CAÍDA DE ALTURA

Pablo García Fernández. Xefe de Sección de Seguridade no Traballo do centro Issga_Pontevedra

12.35 A INTEGRACIÓN DA PREVENCIÓN NO DESEÑO DE PANEIS SOLARES EN CUBERTA DE CARA A SÚA INSTALACIÓN, MANTEMENTO E REPARACIÓN

Héctor González Nóvoa. Xefe da Área Técnica de Seguridade no Traballo e Hixiene Industrial do centro Issga_Ourense

Maximino García Sánchez. Coordinador de seguridade e saúde laboral e técnico de prevención

Carlos González Gómez. Xerente de Instalaciones y Mantenimientos Teagsa, SL

13.20 COLOQUIO

13.30 PECHE

Santiago Ferreiro Pérez. Presidente da Asociación Provincial de Empresarios da Construción de Ourense (ACO)

Pablo Fernández López. Secretario Xeral de Emprego e Relacións Laborais da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración

 

Programa.

Documentación