A túa vida, sen voltas

Esta campaña, realizada polo ISSGA en colaboración co Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo, promove o uso seguro do tractor nos sectores agrario e forestal

O obxectivo é acadar a concienciación mediante a formación e a información respecto ao risco de envorco e as súas consecuencias.

Persegue fomentar o uso seguro do tractor, o aumento do número de tractores provistos de estrutura de protección e cinto de seguridade e a importancia de facer uso deles.

Documentos da campaña:

  • Folleto técnico
  • Tríptico
  • Cartel técnico
  • Cartel divulgativo
A túa vida, sen voltas