Tríptico informativo "Riscos por amianto: obrigas das empresas"

O ISSGA ven de realizar diferentes actuacións dirixidas a fomentar o cumprimento da actual normativa en relación aos traballos nos que pode haber exposición ao amianto, con especial atención ao sector da construción.

Elaboráronse DOUS TRÍPTICOS INFORMATIVOS: un dirixido a empresas que leva por título “Riscos por amianto: obrigas das empresas” e outro dirixido a traballadores titulado “Riscos por amianto na construción".

Tríptico informativo "Riscos por amianto: obrigas das empresas"
Documentación